شبیه سازی و آنالیز ربات ها با نرم افزار متلب

شبیه سازی و آنالیز ربات ها با نرم افزار متلب

شبیه سازی و آنالیز ربات ها با نرم افزار متلب

 

 

 

 

 

در این کتاب کدهای برنامه نویسی مربوطه به صورت تصویری ارائه شده است و می توانید از روی آنها شبیه سازی را در نرم افزار متلب انجام دهید

تعداد صفحات : 480

فرمت : PDF

زبان : انگلیسی